Maritimt Folkemøde

Uddannelse og rekruttering til maritime erhverv

August 29, 2019 Maritimt Folkemøde Season 2 Episode 5
Maritimt Folkemøde
Uddannelse og rekruttering til maritime erhverv
Show Notes

Hvordan tiltrækkes flere unge til de maritime uddannelser, hvordan synliggøres fx et arbejdsliv til søs – og hvad vil det sige i dag at gøre karriere indenfor maritime erhverv. Bliver det ved med at være muligt at tiltrække mennesker til maritime erhverv, og udvikle maritime kompetencer, der adresserer fremtidens behov?  
En samtale mellem panel og publikum om, hvad skal der til fremadrettet på uddannelsesområdet for at vi som kan fastholde Danmark som globalt maritimt kraftcenter? 

I panelet

  •         Torben Mikkelsen, Chef for Marinestaben kontreadmiral
  •         Jeppe Carstensen, Forstander Marstal Navigationsskole
  •         Steen Nielsen, Chefkonsulent, Uddannelse & Kompetencer, Fyns maritime klynge 
  •         Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder Færgesekretariatet
  •         Vibeke Toft Müller, akademichef Zealand
  •         Joachim Juel Vædele, forstander Den sejlende højskole 
  •         Cecilie Lykkegaard, Underdirektør Danske Maritime
  •         Asser Amdissen, direktør Georg Stage (ordstyrer)